Aktualności

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

slide-04
slide-02
slide-01
slide-06
slide-05

logo 500Placówka Wsparcia Dziennego w formie Specjalistycznej KANA prowadzona będzie w budynku KCEM KANA przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie.

Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny!

Placówka oferować będzie pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych dla dzieci i młodzieży z miasta Tarnowa. Zapewniać będzie wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. plastyczne, sportowe. Wyspecjalizowana kadra  będzie prowadziła pracę  indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana będzie pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka będzie oferować pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku.

Placówka otwarta będzie w godz. 15:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku.
W okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 10:00 – 14:00.

Wychowankowie podczas zajęć będą odkrywać swoje pasje i rozwijając talenty. Ważnym elementem pracy z dziećmi będzie rozwijanie ich samodzielności poprzez wyrabianie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Oferta skierowana będzie do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat:

 • wymagających oddziaływań psychokorekcyjnych lub terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej
 • z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
 • z rodzin skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych.

W ramach organizacji czasu wolnego przewiduje się:

 • wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum)
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dopasowane do aktualnych potrzeb wychowanków
 • organizowanie różnorodnych zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji

W Placówce  będą organizowane różnego rodzaju zajęcia tematyczne, między innymi:

 • Arteterapia (zajęcia plastyczne, muzyczne),
 • Zajęcia językowe,
 • Zajęcia relaksacyjne,
 • Zajęcia edukacyjne (tzw. odrabianki),
 • Zajęcia profilaktyczne (zajęcia grupowe oparte na programie psychoprofilaktycznym),
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe).

projekt smallProjekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Pobierz kartę kwalifikacyjną