Edycja 2016

facebook c    logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal

dzieci
mlodziez
senorzy

There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

CSR LOGO KANA RGB

EDYCJA PROJEKTU 2017


ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DZIECI W GRUPACH WIEKOWYCH  4-6, 6-10, 10-13 i 3-15

4-6  

Grupę PROGRES charakteryzowała będzie tematyka zajęć związana z ich rozwojem oraz deficytami. Grupę prowadzić będą dwie osoby. Jedna z nich będzie pracowała z grupą, a druga w tym czasie indywidualnie z dzieckiem. W trakcie spotkań będzie prowadzona pomoc pedagogiczna i logopedyczna, a także konsultacje z rodzicami.

Spotkania grupowe będą sprowadzały się nie tylko do przekazania wiedzy, ale dzieci odnajdą w nich mnóstwo zabawy i ćwiczeń ruchowych. Będą miały zapewniony poczęstunek. Rodzice w tym czasie będą mieli możliwość spotkania, lub zagospodarowania czasu wolnego we własnym zakresie.


6-10

  Grupę JUNIOR charakteryzowała będzie tematyka zajęć związana z językiem, komputerem w nauce i zabawie. Odbędą się wykłady dla wszystkich ciekawych świata, doświadczenia fizyczne, warsztaty naukowe, kulinarne, muzyczne, spotkania z książką i przyrodą. Prowadzone będą zabawy i turnieje na świeżym powietrzu, a także warsztaty plastyczne różnymi technikami artystycznymi (wycinanki sylwetowo – konturowe, wydzieranki, dekalkomania, monotypia, wycinanki richelieu, zabawa z kleksem, uzupełnianie reprodukcji, metaloplastyka).
10 15  

Grupę JUNIOR+ charakteryzowała będzie specjalistyczna tematyka zajęć. Będzie to zarówno język jak i historia oparta na spotkaniu m.in. z osobą z grup rekonstrukcyjnych. Będzie również fizyka, matematyka, przyroda, geografia, ale także i muzyka. Wszystko to będzie prezentowane przez osoby pasjonujące się tymi dziedzinami i potrafiące zainteresować grupę. Będą również zajęcia społecznościowe (takie jak gry i warsztaty) pozwalające nawiązać wzajemne relacje i przełamać bariery w kontakcie z rówieśnikami. Spotkania będą również okazją do usprawnienia swojej kondycji fizycznej poprzez gry, zawody i zabawy sportowe.

Rozszerzenie zakresu wiekowego o SPECgrupę było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rodziców o zaopiekowanie się dziećmi wychodzącymi z grupy JUNIOR+ oraz większe i specjalistyczne wymagania starszych dzieci.


13 15   ARTgrupa charakteryzowała się będzie specjalistyczną tematyką zajęć. To grupa liderów, która będzie podlegała szerszej palecie działań zewnętrznych związanych z działalnością znanych instytucji w Tarnowie m.in. z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, BWA, Teatrem im. L. Solskiego, Caritasem, radiem,  itp. Ideą utworzenia grupy jest zaangażowanie młodych ludzi do animowania innych w swoich środowiskach i zaszczepiania im idei poznanych w trakcie zajęć. Zajęcia z zakresu sportu i edukacji będą realizowane tak, aby był czas na analizę poruszonych tematów i ich wykorzystanie w praktyce. Dodatkowo grupa ta będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oraz innych spotkaniach.

 

Dodatkowo dzieci spotkają się z zaproszonymi Gośćmi. Mając na uwadze rozwój intelektualny dzieci z wykorzystaniem najnowocześniejszych, dostępnych na rynku konstrukcji edukacyjnych zorganizowane zostaną zajęcia z elementami robotyki zaawansowanej. Kluczowymi walorami edukacyjnymi jest: projektowanie i budowa programowalnych robotów, rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych, praca metodami inżynierskimi, zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.

Uzupełnieniem spotkań jest także uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w tygodniu, takich jak: nauka pływania, szachy, piłka nożna, fitness, spotkania radiowe, zajęcia z LEGO MINDSTORMS. Elementem wzmacniającym więzi będzie spotkanie integracyjne dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie. 

Ważnym elementem projektu jest zbudowanie społeczności nie tylko wśród dzieci, ale także wśród ich rodziców poprzez organizację w/w spotkań. Biorąc pod uwagę to, iż zostaje utworzone pięć grup uczestników zajęć z różnych części miasta, spotkania te pozwolą na wzajemne poznanie oraz nawiązanie wzajemnych relacji.  

  • Zajęcia grupowe odbywają się w soboty w godz. 10:00-12:00. 
  • Zajęcia specjalistyczne w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

PLAN ZAJĘĆ CSR 2017 

projekt wspolfinansowany z um
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana jest w 2017 roku partnerem miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji realizując projekt Centrum Systemowego Rozwoju Kana